Rješenja o prestanku radnog odnosa zbog odlaska u penziju_MUP KS 2019.