Tabelarni pregled osnovnih elemenata ugovora 17.12.18. - MUP KS