Tabelarni pregled osnovnih elemenata ugovora zaključno sa 31.01.2019.g. MUP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
04.02.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Tabelarni pregled osnovnih elemenata ugovora za MUP KS zaključno sa 31.01.2019. godine.