Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - UP - 15.10.18.

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
18.10.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma  Uprava policije MUP-a KS - 15.10.18.