Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - 2019 UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
22.01.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - 2019 UP