Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - UP - 2019.

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
21.08.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - UP - 2019.