Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (30.04.2022.)_MUP KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
24.05.2022
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):