Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP - april 2018.

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Uprava policije - april 2018. godine.