Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma do 31.01.2020.

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):