Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - MUP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP KS.