Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP april 2018.

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
25.04.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Tabelarni pregled praćenaj reaelizacije ugovora/okvirnih sporazuma - MUP KS april 2018. godine.