Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - MUP KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
18.10.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Tabelarni pregled osnovnih elemenata ugovora MUP KS.