Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma_MUP KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
31.07.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):