Tenderska dokumentacija_nabavka nepredviđenih i dodatnih građevinsko-zanatskih radova_Grkarica

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
pregovarački postupak bez objave obavještenja
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
16.10.2019
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Tenderska dokumentacija za fazu pretkvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci s jednim ponuđačem_ nepredviđeni i dodatni građevinsko-zanatski radovi neophodni za realizaciju osnovnog ugovora_Grkarica Igman.