Ugovor - nabavka baterijskih lampi i materijala za vršenje uviđaja

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
SHOT d.o.o. Zenica
Datum potpisivanja ugovora: 
31.12.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor - nabavka baterijskih lampi i materijala za vršenje uviđaja