Ugovor - nabavka dijelova uniforme koje zadužuju policijski službenici Uprave policije prilikom upućivanja na službu u UN mirovnu misiju

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
KM TRADE d.o.o. Visoko
Datum potpisivanja ugovora: 
31.12.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor - nabavka dijelova uniforme koje zadužuju policijski službenici Uprave policije prilikom upućivanja na službu u UN mirovnu misiju