Ugovor - nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke Ford (lot 2)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
KARE d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
27.04.2021
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor - nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila marke Ford (lot 2)