Ugovor - nabavka štampanog materijala - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
Datum potpisivanja ugovora: 
03.07.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci štampanog materijala - UP