Ugovor - nabavka štampanog materijala - MUP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
Datum potpisivanja ugovora: 
24.10.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci štampanog materijala - MUP KS