Ugovor_ nabavka štampanog materijala za potrebe MUP-a KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
Štamparija Fojnica d.o.o. Fojnica
Datum potpisivanja ugovora: 
06.05.2021
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):