Ugovor o isporuci lož ulja MUP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
ALMY d.o.o. Zenica
Datum potpisivanja ugovora: 
29.03.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o isporuci lož ulja za potrebe MUP-a KS.