Ugovor o isporuci pogonskog goriva I - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
25.02.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o isporuci pogonskog goriva.