Ugovor o isporuci pogonskog goriva II - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
04.03.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
134230,96
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
134230,96
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o isporuci pogonskog goriva.