Ugovor o izdavanju uvjerenja o podacima evidentiranim u matičnu evidenciju Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje u KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Federalni zavod PIO
Datum potpisivanja ugovora: 
20.02.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
2920,00
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o izdavanju uvjerenja o podacima evidentiranim u matičnu evidenciju Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje u KS