Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
INTERMING d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
03.10.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
34101,74
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova - MUP KS.