Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji priključka vode_Grkarica

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
"SELA" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
15.08.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
16555,22
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
20
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):