Ugovor o kupoprodaji cvijeća, vijenaca i cvijetnih aranžmana

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
KJKP Park d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
23.10.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o kupoprodaji cvijeća, vijenaca i cvijetnih aranžmana