Ugovor o kupoprodaji putničkih terenskih vozila

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
BUNJO d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
03.09.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
531121,50
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
120
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
531121,50
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
120
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o kupoprodaji putničkih terenskih vozila. UP