Ugovor o kupoprodaji službenog motornog vozila - MUP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
GUMA M d.o.o. Mostar
Datum potpisivanja ugovora: 
28.12.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
29952,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
60
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
29952,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
60
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o kupoprodaji motornog vozila - MUP