Ugovor o kupoprodaji specijalnih vozila "MARICA" UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
VERANO MOTORS d.o.o. Banja Luka
Datum potpisivanja ugovora: 
05.07.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
510543,39
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
150
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
510543,39
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
150
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o kupoproodaji specijalnih vozla "MARICA" - UP.