Ugovor o kupoprodaji teretnih vozila

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
AUTO CENTAR ITALY d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
22.06.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
273218,40
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
120
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
273218,40
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
120
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o kupoprodaji teretnih vozla - UP