Ugovor o nabavci forenzičke i računarske opreme LOT 3 - skeneri

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
INTER-COM d.o.o. Zenica
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1521,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
10
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
1521,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
10
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci forenzičke i računarske opreme LOT 3 - skeneri