Ugovor - o nabavci fotoaparata

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
FOTO PRINT ŽUNIĆ d.o.o. Tuzla
Datum potpisivanja ugovora: 
Utorak, Februar 21, 2023
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):