Ugovor o nabavci higijensko potrošnog materijala - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
R&S d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
25.12.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci higijenskog potrošnog materijala. UP