Ugovor o nabavci higijensko potrošnog materijala _ MUP Kantona Sarajevo

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
R&S d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Srijeda, Februar 22, 2023
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):