Ugovor o nabavci i postavljanju itisona u kancelarije - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
INTERLIGNUM d.o.o. Teslić
Datum potpisivanja ugovora: 
16.07.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci i postavljanju itisona u kancelarije - UP