Ugovor o nabavci informatičke opreme LOT 3- MUP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
INTER-COM d.o.o. Zenica
Datum potpisivanja ugovora: 
26.12.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci informatičke opreme lot 3.