Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala - MUP KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
R&S d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
05.07.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):