Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja (lot 2 - kancelarijski stolovi i ormari i lot 3 - metalni ormari)