Ugovor o nabavci komparativnog mikroskopa

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
SHOT d.o.o. Zenica
Datum potpisivanja ugovora: 
28.08.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci komparativnog mikroskopa