Ugovor o nabavci kompjuterskog potrošnog materijala - UP