Ugovor o nabavci lož ulja za potrebe MUP-a KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
HIFA d.o.o. Tešanj
Datum potpisivanja ugovora: 
17.02.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
25074,99
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):