Ugovor o nabavci lož ulja za potrebe MUP_a Kantona Sarajevo

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Green Oil d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Srijeda, Februar 8, 2023
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
28930,00
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):