Ugovor o nabavci materijala za izgradnju upadne prostorije - Limometal-sa

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
LIMOMETAL-SA d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
06.07.2021
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):