Ugovor o nabavci materijala za tehničko održavanje objekata

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
GRAFIKON d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
21.06.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
4621,50
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):