Ugovor o nabavci mesa i mesnih prerađevina - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
Mujanovići d.o.o Vogošća
Datum potpisivanja ugovora: 
07.02.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci mesa i mesnih prerađevina - UP