Ugovor o nabavci meta i kartonskih podloga za mete - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
Datum potpisivanja ugovora: 
20.12.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
3744,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
30
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
3744,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
30
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci meta i kartonskih podloga za mete. UP