Ugovor o nabavci motocikala

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
MOTO SERVIS AB d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
19.09.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci motocikala