Ugovor o nabavci originalnih tonera za uređaje u garantnom roku - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
CROBOX d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
24.07.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci originalnih tonera za uređaje u garantnom roku - UP