Ugovor o nabavci policijske opreme - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
KM TRADE d.o.o. Visoko
Datum potpisivanja ugovora: 
20.08.2019

Ugovor o nabavci policijske opreme